Projektledare och projektledning

Att ha rätt projektledare för ett projekt är ytterst viktigt. Hade fler företag varit noggrannare med att tillsätta rätt projektledare till rätt projekt hade antalet misslyckade projekt i Sveriges företagsverksamhet drastiskt minskat. Det vanliga är att någon, eller den enda, från projektledningsgruppen som är ledig för stunden tar hand om projektet. Men vad är det som säger att personen i fråga är passande för uppdraget överhuvudtaget?

Nej, rätt man på rätt plats ska det vara. Man ska kunna ställa krav på en projektledare, och då kan man inte bara plocka en på måfå. Moment levererar projektledare som inte bara passar för projektet, utan professionella sådana som brinner för sina uppdrag och som under tidigare projekt lyckats galant med dem.

Förutom att projektledaren ska passa för uppgiften rent professionellt och personligt ska man ha höga krav på en den. Följande element bör en infinna sig och skötas galant:

Ledarskap

En projektledare måste kunna leda. Detta kan tyckas självklart, men faktum är att många projektledare där ute inte riktigt är skapade för ledarskap. Att ta kommandot, inspirera, visa på en vision och vara tydlig när medarbetare gör rätt och när de gör fel är element som en projektledare måste ha med sig in i projektet.

Organisera bra

Det är otroligt viktigt med bra organisation. Medarbetare ska vet vad de ska göra, när de ska göra det och var de ska göra det. Virrighet inom ett projekt kan vara avgörande åt det sämre.

Multitasking

För att det inte ska bli virrigt och rörigt måste en projektledare kunna hantera många situationer och delar inom projektet samtidigt. Att följa upp dagligen och inte glömma bort delar är viktigt för sammanhållningen.

Snabb problemlösning

Inom projekt kommer konflikter garanterat att dyka upp. Även mellan människor med samma mål och vision finns olika tankar om hur de ska ta sig dit. Att lösa dessa konflikter snabbt och enkelt är mycket viktigt för projektets framtida framgång.

Kommunikation

Att kommunicera tydligt är något av det viktigaste hos en projektledare. Att folk vet vad som gäller och att ingen osäkerhet finns inom projektet är mycket viktigt. Alla ska veta vad som förväntas av dem och vad som gäller.