Vad är revision?

När det kommer till ett företags ekonomi och dylikt finns det många olika uttryck och termer och det är inte alltid helt enkelt att veta vad de betyder. Ett av dessa ord som många antagligen har hört många gånger men samtidigt nog inte vet exakt vad det innebär är revision.

Här kommer därför en kort genomgång av vad revision är och varför det är bra och nödvändigt.

I korthet

En revision är kort och gott en kritisk granskning av ett företags redovisning som sker med syfte att endera förbättra den, eller helt enkelt för att kontrollera så att alla siffror stämmer, så att inga oegentligheter finns när det kommer till företagets ekonomi. Detta sker oftast av en auktoriserad revisor, och kan ibland inledas av en utomstående part, men ofta så är det företaget själv som tar första steget mot revisionen.

Det behövs också en revision av ett företags årsredovisning, vilket gör att revisorer oftast har mycket att göra när det är dags för dessa. En del verkar tro att en revision endast sker genom att en person sitter på sin kammare och går igenom siffror, men faktum är att en revision oftast istället innebär att man står i ett tätt samarbete med personerna på företaget för att få fram de siffror man är ute efter.

Olika steg

Då man utför en revision så ska det ske genom ett speciellt förfarande, genom olika steg. Det hela börjar med att man gör en planering av vad som ska kontrolleras, varefter stegen som satts upp i denna planering genomförs och slutförs.

Få hjälp med revision

Om du är intresserad av att få veta mer om revision eller att få hjälp med en sådan, är det enklast att helt enkelt kontakta en revisor. Denna kommer att hjälpa dig!